Algemene voorwaarden

Verantwoordelijkheid / Aansprakelijkheid

De cursist is en blijft volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar handelingen in de opleiding / persoonlijke sessie / workshop en neemt deel op eigen verantwoordelijkheid.
Medium Tim en haar aangestelden (met inbegrip van de lesgevers) zullen derhalve, behoudens opzet of zware fout, nooit aansprakelijk kunnen gesteld worden voor welke beweerde schade ook.
Behoudens andere vermelding is voor deelname aan de cursus geen speciaal niveau van vooropleiding, psychische of fysieke conditie vereist.
De cursist zal, ingeval van twijfel over zijn fysieke of psychische conditie, zelf de eigen arts raadplegen en om advies vragen. De cursist zal de lesgever vooraf schriftelijk verwittigen van elk gemaakt voorbehoud.
Medium Tim is gerechtigd om de deelnemer, die om welke reden dan ook de groepsactiviteit structureel belemmert, verdere deelname aan de activiteiten te ontzeggen.

Betaling en annulering

De cursist betaalt een voorschot als bevestiging van zijn inschrijving. Als de cursist beslist om zich terug uit te schrijven, dan is de cursist het voorschot verschuldigd en wordt deze niet terug betaald.
De cursist is bij aanvang van de cursus de volledige deelnamevergoeding verschuldigd tenzij anders afgesproken en schriftelijk bevestigd.
Bij het tussentijds stopzetten van de cursus, geschiedt in principe geen terugbetaling voor het niet gevolgde deel.
Bij annulering tot zes weken voor aanvang van de cursus, is 30% van de totale som verschuldigd ten titel van administratiekost. Bij afzegging in de week voorafgaand aan de Opleiding is het gehele bedrag verschuldigd. Bij afzegging in de tussenliggende periode wordt 50% van de deelnamekosten berekend.
Bij rampen en crisissen, is het mogelijk dat de lessen verplaatst worden naar andere datums. Dit gebeurt altijd in samenspraak met de student.
Medium Tim Everaerts mag en kan de data veranderen.
De lessen mogen ook online gegeven worden bij ziekte of bij rampen en crisissen.

Mocht de docent om willen van medische redenen geen les kunnen geven, dan mag hij beroep doen op een collega.

Door in te schrijven voor een workshop cursus en jaar opleiding ga akkoord met deze algemene voorwaarden
Facturen dienen vooraf aangevraagd te worden. Bij inschrijving en betaling via de website wordt er automatisch een factuur afgeleverd.
Enkel het Belgisch recht is van toepassing en de rechtbanken te HASSELT zijn uitsluitend bevoegd.

Algemene voorwaarden privΓ© consulten.

Als je de gemaakte afspraak niet kan nakomen voor welke reden dan ook, dan moet je 48u op voorhand dit melden door te bellen of te mailen. Uiterlijk 24u op voorhand! Daarna is annuleren niet meer mogelijk en ben je dus het hele bedrag verschuldigd.

Het bezoeken van deze website, of het ontvangen van een consult is geen vervanging van een consultatie van de huisarts.
Raadpleeg bij gezondheidsklachten of twijfel over uw gezondheid altijd uw huisarts of medisch specialist!

Β© 2024 Medium Tim | Deze site is gemaakt door HappyWebsites | Privacybeleid | Algemene voorwaarden